Strony dostępne dla niepełnosprawnych – WCAG 2.0

Od maja 2015 roku wszystkie nowe tworzone serwisy internetowe administracji publicznej MUSZĄ być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oznacza to zgodność ze standardami WCAG 2.0, także HTML i CSS.

Szczegółowe wytyczne zawarto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Więcej na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
Dostępność publicznych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych

Pracownia www wykonuje strony (serwisy internetowe) spełniające wyżej wymienione wymagania.

Nowa responsywna, dostępna dla niepełnosprawnych strona internetowa Miasta i Gminy Zakliczyn